Waar alle talen welkom zijn

Een school is een ontmoetingsplaats waar leerlingen, ouders en medewerkers - vaak met verschillende achtergronden – samen komen om kennis te delen en op te bouwen. Een Taalvriendelijke School is het antwoord op de toenemende meertaligheid in het onderwijs; het gevolg van mensen over de hele wereld die op zoek gaan naar werk, zich bij hun geliefden voegen of proberen te ontsnappen aan oorlog en conflict. Een Taalvriendelijke School verwelkomt en waardeert alle talen die op school worden gesproken.

Scholen zouden wat taal en cultuur betreft allemaal inclusief moeten zijn. Dit betekent dat ze de meertaligheid en de culturele achtergrond van hun leerlingen herkennen en omarmen, en dat ze actie ondernemen om ruimte te geven aan deze talen binnen de schoolgemeenschap.

Een bottom-up, schoolbrede benadering

Taalvriendelijke scholen zijn scholen die een taalplan hebben ontwikkeld waarbij iedereen is betrokken: leerlingen, leraren en overig personeel. Het is een plan dat is aangepast aan de eigen behoeften van de school en gericht op het creëren van een inclusieve en taalvriendelijke leeromgeving voor alle leerlingen.

Een taalvriendelijk schoolplan is flexibel, realistisch en zorgt voor positieve veranderingen. Met kleine stapjes kom je al een heel eind!

Visie

Met de Taalvriendelijke School zien we een wereld voor ons waarin:

 1. Alle kinderen toegang hebben tot een taalvriendelijke leeromgeving die hen accepteert en waardeert om wie ze zijn.
 2. In 2030, de deadline van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, geen enkel kind wordt gestraft voor het spreken van zijn of haar moedertaal op school.

Taalvriendelijke Scholen in actie

Image

Image

Waarom een Taalvriendelijke School?

Meertaligheid is wereldwijd eerder de norm dan de uitzondering. Steeds meer scholen bestaan ​​uit leerlingen die thuis een andere taal spreken dan op school wordt gebruikt.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat leerlingen betere resultaten boeken wanneer ze niet alleen via de schooltaal leren, maar ook via hun moedertaal.

Naar schatting krijgen meer dan 200 miljoen schoolkinderen onderwijs in een taal die zij niet (goed) begrijpen. In veel landen worden kinderen bovendien bestraft voor het spreken van hun eigen taal op school.

Door de thuistalen van leerlingen op school toe te staan, krijgen leerlingen de kans om hun cognitieve en sociale vaardigheden te verbeteren. Dit vergroot niet alleen de vaardigheden in de schooltaal, maar ze begrijpen ook het onderwerp beter. En dit vergroot weer hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan en integratie in de bredere samenleving, zonder dat zij de band met hun families, culturele achtergronden en kennis verliezen.

Een internationale verplichting

Alle kinderen hebben een gelijk recht op onderwijs dat hun culturele identiteit respecteert, volgens het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (art. 29c).

Het bereiken van de doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling

Voor 2030 hebben alle jongens en meisjes gratis gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs, dat inspeelt op de meertaligheid in de samenleving (SDG 4; UNESCO 2017).

Door de thuistalen van leerlingen op school toe te staan, krijgen meertalige leerlingen de kans om hun cognitieve en sociale vaardigheden te versterken.

Hoe word je een Taalvriendelijke School?

De Taalvriendelijke School biedt geen blauwdruk van wat scholen moeten doen. Uitgangspunt is wat scholen nodig hebben en wat ze realistisch gezien kunnen bereiken.

Een label en een netwerk

Op zijn minst zetten scholen zich in om kinderen die hun moedertaal spreken niet te straffen. Voor sommige scholen is dit al een belangrijke stap. Door in contact te komen met andere Taalvriendelijke Scholen kunnen ze goede  werkwijzen delen en kunnen leerkrachten inspiratie opdoen voor een volgende stap.

Routekaart

Deze routekaart geeft aan wat taalvriendelijke scholen niet doen. Dit zijn de basisvereisten. De Routekaart geeft ook mogelijkheden die taalvriendelijke scholen wel kunnen doen, als school en in de klas. Dit is maar een kleine selectie van wat er mogelijk is.

Alle scholen zijn welkom om mee te doen. Het netwerk staat open voor scholen in het PO en VO, openbaar, privé, internationaal en nog veel meer!

 • Beoordeling van de situatie

  Samen met je hele team breng je in kaart wat je school al doet. Jullie verkennen de ambities om taalvriendelijk(er) te worden. Kijk voor tips en ideeën naar de Roadmap (de routekaart).

 • Registratie

  Door het registratieformulier in te vullen, start je school het formele onboardingsproces. Het team van de Taalvriendelijke School beoordeelt de informatie die je hierin opgeeft. Registreer je school hier.

 • Betrekken van schoolmanagement

  Na de beoordeling, plant het Taalvriendelijke Schoolteam een afspraak met de directeur, schoolleider of schoolbestuur.

 • Het contract

  De school tekent het contract en committeert zich aan de basisvereisten (zie Roadmap). De school betaalt een bijdrage.

 • Je school is een Taalvriendelijke School!

  De school ontwikkelt een plan, voert deze uit en evalueert dit in twee jaar. Ondersteuning en professionele ontwikkeling wordt aangeboden door (online) overleg, e-learning en training. Binnen het netwerk kun je uitwisselen met andere Taalvriendelijke Scholen en experts tijdens bijeenkomsten, online of op locatie.

Doe mee!

Alle scholen zijn welkom om mee te doen. Het netwerk staat onder andere open voor basis-, en middelbare scholen: internationale, privé-, openbare scholen en zo veel meer. Is je school geïnteresseerd in de Taalvriendelijke School? Vul dan dit formulier in en wij nemen contact op.

De voordelen voor scholen
 • Taalvriendelijke scholen krijgen het exclusieve Taalvriendelijke School-label en hebben toegang tot een online database met de nieuwste onderzoeksresultaten over meertalige onderwijsstrategieën, waaronder video's, webinars en lesplannen die ze onmiddellijk kunnen gebruiken.
 • Docenten en medewerkers hebben de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten tijdens Taalvriendelijke School conferenties; informele bijeenkomsten om ideeën uit te wisselen, inspiratie op te doen en nieuwe vrienden te maken van over de hele wereld.

Contact

Om het straffen van kinderen vanwege het spreken van hun moedertaal op school in 2030 uit de wereld te bannen en om taalvriendelijke leeromgevingen voor alle kinderen aan te bieden, is er een brede basis van partners en supporters nodig.

Neem voor meer informatie contact op met:

info@languagefriendlyschool.org

De Taalvriendelijke School is een initiatief van de Rutu Foundation for Intercultural Multilingual Education, een non-profit organisatie gevestigd in Amsterdam.

Language Friendly School Co-founders: